Jumping kids
Activity description
Lekce dětského jumpingu probíhá na speciálně vyvinutých Jumping® PROFI trampolínkách. Základem Jumpingu je kombinace rychlých a pomalých skoků, variace tradičních aerobních kroků, dynamických sprintů a silových prvků.
Dětské lekce jsou přizpůsobeny věku dětí, kromě výuky základních jumpingových kroků je nedílnou součástí také výuka základních gymnastických prvků jako jsou kotouly, výmyky stojky, trampolínky jsou také využívány na různé opičí dráhy apod.
Celý sál je přizpůsoben pro funkční trénink, takže děti si během cvičení vyzkouší i šplhání, ručkování, prolézání apod.
List of instructors