Kruhový trénink
Activity description
Kruhový trénink je intervalový trénink kdy se střídají stanoviště na různé svalové skupiny s pomůckami i bez nich.
Díky vybavenosti našeho sálu může být trénink zaměřen na různé druhy zatížení. Cvičení vhodné pro muže i ženy, sportovce i začátečníky (každý cvik má lehčí i těžší variantu).
Většina lekcí je zaměřena na posílení středu těla, problémových partií a rozvinutí všestrannosti. Umožňuje člověku zharmonizovat pohybové stereotypy a eliminovat možnost sebepoškození i ve svém osobním životě.
Funkční trénink se vyvinul z rehabilitačního cvičení, a jedná se tedy o cvičení zábavnou formou převážně s vlastní vahou. Dalším charakteristickým rysem pro funkční trénink, je na rozdíl od běžného posilování to, že místo izolovaných partií procvičujete a posilujete celé tělo. Dalším specifikem funkčního tréninku je, že při cvičení simulujete pohyby a činnosti z běžného života a tak Vám funkční trénink pomáhá zvyšovat výkonnost při aktivitách, které jsou součástí Vašeho obyklého dne. Pro tyto vlastnosti se funkční trénink stal nedílnou součástí každodenní přípravy profesionálních sportovců, ale může být naprosto stejně prospěšný pro kohokoli jiného.
List of instructors