Booty workout
Activity description
Cvičení zaměřené mimo jíné na posílení hýžďového svalstva.
List of instructors